شهداي كميجان مرداني از بهشت , KOMIJAN's SHOHADA   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيهخواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديد


پرشينبلاگ


:حضور و غياب

  بچه باحالها

بنياد شهيد

لينك دوم

لينك سوم

  صاحبخونه

 

 

  شهيدان جاويدانند

 

شهيد جاودانه ترين واژة تاريخ است .

شهيدان مظهر ايثار بودند و از جان كه گرانمايه ترين گوهر وجودشان بود از براي ما دست شستند و چون درك عظمت و بزرگي مقام اين عزيزان و پاكباختگان عاشق امري مشكل است و تفاوت بين آنان را فقط خداي مهربان ميتواند تشخيص دهد .

لذا تصميم بر آن شد كه با توجه به ترتيب الفبايي حروف نام خانوادگي اين عزيزان ، از آنها ياد شود و در پايان نيز جدولي كه نشانگر ترتيب تاريخ به شهادت رسيدن آنان است ارائه ميشود .

خداوند با عظمت را عذر تقصير ميخواهم و بر اين موهبتي كه در آستانة راه اين بنده ارزاني داشته شاكر و سپاسگزارم و همچنين از خانواده هاي محترم شهداي گرانقدر كميجان و ... كه اين حقير را شايستة اعتماد دانسته و اطلاعات لازم را در اختيارم گذاشتند منت دارم .

 اين مختصر را كه نه در خور عظمت و بلندي روح تمامي شهيدان است به روان پاك شهداي كميجان كه روح بيداري ايرانيان بودند تقديم مي كنم .

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو