شهید نبی الله کمیجانی

شهید نبی الله کمیجانی  محل تولد: کمیجان    سال تولد : ۲/133۹   تاریخ شهادت :۲۶/۱۰/13۶۵    محل شهادت : بمباران شهر اراک    فرازی از زندگی نامه شهید : در سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 86
3 پست
مهر 84
1 پست
بهمن 83
2 پست
تیر 83
1 پست
تیر 82
12 پست
شهیدان
2 پست
تجلی
1 پست
کمیجان
3 پست
کمیجانی
2 پست
سازندگی
1 پست
شهادت
1 پست