شهيد ابراهيم کميجانی

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

شهيد ابراهيم كميجاني                        

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

تاريخ تولد :/--/1319

نام پدر :محمد

تاریخ شهادت : 22/بهمن/1357

محل تولد :مركزي/اراك/

طول مدت حیات :

محل شهادت :پادگان جي

 

مزار شهید :يافت‌آباد تهران

در سال 1319 محمد با شنيدن خبر تولد فرزندش زودتر از هميشه به خانه بازگشت، و نام او را ابراهيم گذاشت. ابراهيم دوران کودکي را در زادگاهش اراک سپري کرد اما خيلي زود مادر و پدرش را از دست داد، و به ناچار براي تأمين معاش خود به کار پرداخت، کميجاني در دوران جواني شغل خرازي را برگزيد و ازدواج نمود، روز بيست و دوم بهمن 1357 روز عروج او بود، ابراهيم در هنگام تسخير پادگان جي توسط مأموران رژيم شاهنشاهي در سن 38 سالگي به شهادت رسيد، مزار پاکش در محله يافت‌آباد تهران قرار دارد، از او دو فرزند به يادگار ماند. ....

/ 0 نظر / 7 بازدید