بازهم درخواست کمک

سلام

همانطور که می بينيد اين وبلاگ مدتها ست که مورد باز بينی و اصلاح قرار نگرفته است و دليل آنهم آنست که من اطلاعاتم در مورد شهدای کميجان ناقص است و از آنجا که خودم قادر به مراجعه حضوری به خانواده های شهيدان والامقام کميجان نيستم و در اينمورد چندين بار از بر و بچه های کميجان استمداد کرده ام و تاکنون نتيجه ای نگرفته ام لذا با عرض پوزش و معذرت از پيشگاه شهيدان دست ياری و استمداد به سوی خوانندگان عزيز وبلاگهايم دراز ميکنم تا اگر ميتوانند مرا در تکميل اين وبلاگ ياری نمايند . ياری بوسيله موارد زير ممکن است :

عکس شهدا

سرگذشت شهيدان

وصيتنامه های شهيدان

فتوکپی شناسنامه شهيد

سرگذشت و شرايط خانوادگی شهيدان

ما با کمک شما دين خود به شهيدان را ادا خواهيم کرد ان شاء ا...

مانده ام در کار خودم حيران !!!!

آيا واقعاٌ کسی به اين وبلاگهای کميجان بويژه شهدای کميجان سر نمی زند ؟

آيا اين طلب استمداد مرا نمی خواند ؟

پس چرا کمک نمی کنند ؟

بخدا من فقط ميخواهم اين وبلاگ را پربارتر کنم تا راه شهدا پاسداری شود وگرنه توقع ديگری ندارم

شما را بخدا اگر هرگونه اطلاعی از شهدای کميجان داريد حتی در حد نام و نشان و عکس و غيره

در انتهای همين يادداشت برايم پيام بگذاريد تا من با شما تماس بگيرم و با نشر آنها

نگذاريم شهيدانمان فراموش شوند . باميد حق .

/ 0 نظر / 6 بازدید