شهید نبی الله کمیجانی

شهید نبی الله کمیجانی

شهید بزرگوار نبی الله کمیجانی

 محل تولد: کمیجان  

 سال تولد : ۲/133۹ 

 تاریخ شهادت :۲۶/۱۰/13۶۵ 

  محل شهادت : بمباران شهر اراک 

  فرازی از زندگی نامه شهید :

در سال ۱۳۶۰وارد مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک شد و سپس در منطقه محرو م شراء

خنداب مشغول به خدمت شد . اگر چه مقدمات ازدواج او توسط خانواده فراهم شده بود ، امااو مشتاق رفتن به جبهه بود .

همانگونه که گفته شد دشمن زبون که در جبهه ها به شکست های پی در پی رسیده بود با بمباران هوایی و موشک باران شهرها سعی در تضعیف روحیه مردم مقاوم داشت تا بلکه به

خیال خام خودش ریشه را بخشکاند و نتیجه یکی از همین بمباران ها تخریب کامل منزل مسکونی خانواده شهید کمیجانی بود که نبی الله نیز درست یک روز قبل از اعزام به شهادت رسید .

او بسیار مهربان و صبور و دوست داشتنی بود . دوستانش او را عزیز صدا می زدند و واقعا در بین آنها و خانواده اش عزیز بود ، او به ایتام کمک می کرد و در نیکی به دوستان و اطرافیان

دریغ نداشت .

 

 این چیست میان تـو و پروانـه و شمـع       کـز روز ازل مذهبـتـان سوختـن است 

                         برای شادی روح بلند و ملکوتی شهداء صلوات

تمام متن فوق با اجازه و به نقل از وبلاگ مرغ باغ ملکوت آورده شده است

/ 0 نظر / 16 بازدید