موقعيت مکانی کميجان

 

موقعيت جغرافيايي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كميجان در 90 كيلومتري شرق همدان و 90 كيلومتري شمالغرب شهرستان اراك درمختصات جغرافيايي 20 و 49 طول شرقي و 40 و 34 عرض شمالي قرار داشته و از نظر تقسيمات كشوري تابع شهرستان اراك ميباشد . كميجان اگرچه از نظر سياسي تابع استان مركزي و اراك است ، ولي به لحاظ فرهنگي و زبان به مناطق شرقي همدان گرايش داشته و فاصله آن از هر دو شهرستان 90 كيلومتر است و در حال حاضر جاده ارتباطي به هر دو شهر آسفالته بوده و يك ساعته ميتوان به هر يك از دو شهر رسيد .

راه هاي دسترسي

كميجان در 90 كيلومتري شرق همدان و 90 كيلومتري شمالغرب شهرستان اراك درمختصات جغرافيايي 20 و 49 طول شرقي و 40 و 34 عرض شمالي قرار داشته و از نظر تقسيمات كشوري تابع شهرستان اراك ميباشد .

اگر بر روي نقشه هاي موجود ، چهار شهر اراك ، ملاير ، همدان و كميجان را  به همديگر وصل كنيم ، يك لوزي بدست ميايد كه كميجان و ملاير در دوسر قطر كوچك بطول 65 كيلومتر و اراك و همدان در دو سر قطر بزرگ لوزي مذكور بطول 135 كيلومتر قرار خواهند گرفت .

كميجان از طريق جاده هاي آسفالته اي كه بصورت شعاعي از خود منشعب كرده به شهرهاي اراك ، ملاير ، همدان ، آشتيان و تــفرش دسترسي دارد و فاصلة آن با هردو مركز همدان ( اراك و همدان ) حدود 90 كيلومتراست.

شرايط زيست محيطي

اين منطقه با برخورداري از تمدني كهن و آثار غني تاريخي و جاذبه هاي متعدد فرهنگي طبيعي و زيارتي ، هواي سالم و ملايم ، و از همه مهمتر مردمي خونگرم و غريب نواز و ميهمان دوست ، زمينة مناسبي براي جذب مسافران و ايرانگردان و ايجاد مراكز تفريحي و خدماتي را فراهم آورده و مسافران و بويژه كساني كه از اراك يا قم عازم همدان هستند ميتوانند ضمن استفاده از جادة آسفالته و كوتاه ميانبر اراك ـ كميجان ـ همدان ، فرهنگ غني و طبيعت زيباي كميجان را نيز ، از نزديك ببينند .

بهرحال اگر هم نام اين دشت پربركت (برچلو يا بزچلو ) در كتابهاي تاريخي كمتر آمده باشد ، بسياري از آفرينندگان تاريخ در آغوش گرم اين دشت پرورش يافته و با اسبهاي تيزپاي خود گرد و خاك دامنة كوهها و دره ها را به هوا بلند كرده اند و در مواردلزوم به دفاع از هويت ، ناموس ، شرف و سربلندي سرزمين خودبرخاسته اند.

 همچنانكه در جريان مبارزات سياسي و انقلابي قبل از سال 57 جوانان و دانشجويان ما نيز حضور مؤثر داشتند و در جريان انقلاب و جنگ نيز شهداي عزيزي را به مام ميهن مقدس تقديم نموديم .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید