پيام پرويز کوخايی از استکهلم

 

Date: Tue, 23 Mar 2004 14:04:54 +0100 To: ghasemjav@yahoo.com From: "Parviz Kokhaei" <Parviz.Kokhaei@cck.ki.se> Add to Address Book Subject: List of Shohada Dear Mohamad Komijani Just I was looking at you web page. I think it is very interesting.what I wanted to ask you, in the list of Shohadae komijan you have not mentioned the first shahid name who is Esmaeil Kokhaei.

Thanks again for your nice web site. All the best -- Parviz Kokhaei Ph.D student Immune and Gene Therapy Lab. R8:01, CCK, Karolinska Hospital, 171 76, Stockholm, Sweden Tel: +46 8 51776889 Fax: +46 8 51775897 Cell phone: +46 737590888

E-mail:  ghasemjav@yahoo.com

URL:  www.javidaneh.persianblog.ir

سطور بالا مربوط به پيام محبت آميزی است که آقای پرويز کوخايی در تاريخ ۴ فروردين سال ۸۳ برای بنده گذاشته اند و آقای قاسم جاويد آنرا برايم فوروارد كرده است .

بدينوسيله ضمن سپاس از ايشان ترجمه متن پيام را برای خوانندگان عزيز می آورم .

از : پرويز کوخايی

موضوع : ليست شهدای کميجان

آقای محمد کميجانی عزيز

 من به مطالب وب سايت شما نگاه ميکردم و فکر ميکنم که بسيار جالب است .

آنچه من ميخواستم از شما سئوال كنم كه در اين ليست شهدای كميجان

شما به شهيد اسماعيل كوخايی كه اولين شهيد كميجان بوده است توجه نكرده ايد .

بازهم از شما برای وب سايت زيبايتان تشكر می كنم .

با اميد موفقيت

پرويز كوخايی

دانشجوی دكترای بهداشت و سلامت ـ

 بيمارستان كارولينسكا استكهلم سوئد

از آقای كوخايی سپاسگزارم و بدينوسيله از ارواح طيبه شهيدان بويژه شهيد كوخايی كه بنوعی از بستگان بنده نيز ميباشد پوزش می طلبم .

آقا پيری است و هزار عيب و درد سر و فراوموشی هم باعث اين كوتاهی بنده شده است . عذر ميخواهم .

من زمانی كه در سمنان در سازمان آب خدمت ميكردم آقای پرويز كوخايی را می شناختم كه در آزمايشگاه سمنان مسئوليت داشت و يكی دوبار خدمت اين همشهری خوبم رسيده و از الطافش برخوردار شده بودم . اگر اين پرويز همان پرويز باشد كه باعث مسرت بيشترم خواهد شد . از شما سپاسگزارم .

موفق باشيد

/ 0 نظر / 9 بازدید