# کمیجان

شهید نبی الله کمیجانی

شهید نبی الله کمیجانی  محل تولد: کمیجان    سال تولد : ۲/133۹   تاریخ شهادت :۲۶/۱۰/13۶۵    محل شهادت : بمباران شهر اراک    فرازی از زندگی نامه شهید : در سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید