مردان بهشتی

 

همچنانكه در جريان مبارزات سياسي و انقلابي قبل از سال 57 جوانان و دانشجويان ما نيز حضور مؤثر داشتند و در جريان انقلاب و جنگ نيز شهداي عزيزي را به مام ميهن مقدس تقديم نموديم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  اين كتاب قطعه ايست از سرگذشت آدم هايي كه بزرگي وجودشان در عظمت هيچ گفتاري نمي گنجد .

جوانان و دانش آموزان ساده دل ومخلصي كه هنوز گرمي وجودشان را از تك تك نيمكتهاي خالي مدارس و كوچه ها و خيابانها ميتوان حس كرد ، آنهائيكه بوي كاهگل ، كوچه هاي آبادي و شهرشان را به عطر شهادت و شهامت مزين نمودند ، وچنان آرام رفتند كه تنها ياد و نام و راهشان براي ماباقي ماند و برما واجب است كه نام و ياد اين شهداي گرانقدر را تا هميشة تاريخ در اذهان زنده نگه داريم .

                                                                              لاله هاي سبز جرقويه عليا       حسن احمدي دستجردي انتشارات مرشد  .  

تلاش براي به تصوير كشيدن آثار شهيدان كار همه نيست ، قلبي عاشق مي طلبد و قلمي دردآشنا ، قلمي كه بتوان به آن نوشته اش سوگند خورد ، شهيدان كوير مانند آسمان پرستاره اش راز و رمزهاي خاصي دارند كه با همه كس بروشني سخن نميگويند و نوشتن آثار آنان كار هر كسي نيست ، بلكه توفيقي خاص از جانب رب شهيدان را مي طلبد .

خوشحالم كه اين توفيق بزرگ را خداي مهربان نصيب چهره اي درد آشنا نمود و به قلم اين بندة حقير كتاب لاله هاي سبز و شقايق هاي نعماني دشتهاي كميجان را به نگارش در آمد .

نگارشي كه خواندنش شفابخش دلهاي عاشقان شهدا و امام شهيدان خواهد بود و اميدوارم خداي شهيدان و سيدشهيدان خير كثير نصيب والدين اينجانب نمايد .

/ 0 نظر / 7 بازدید