درخواست کمک

 

سلام

همانطور که می بينيد اين وبلاگ مدتها ست که مورد باز بينی و اصلاح قرار نگرفته است و دليل آنهم آنست که من اطلاعاتم در مورد شهدای کميجان ناقص است و از آنجا که خودم قادر به مراجعه حضوری به خانواده های شهيدان والامقام کميجان نيستم و در اينمورد چندين بار از بر و بچه های کميجان استمداد کرده ام و تاکنون نتيجه ای نگرفته ام لذا با عرض پوزش و معذرت از پيشگاه شهيدان دست ياری و استمداد به سوی خوانندگان عزيز وبلاگهايم دراز ميکنم تا اگر ميتوانند مرا در تکميل اين وبلاگ ياری نمايند . ياری بوسيله موارد زير ممکن است :

عکس شهدا

سرگذشت شهيدان

وصيتنامه های شهيدان

فتوکپی شناسنامه شهيد

سرگذشت و شرايط خانوادگی شهيدان

ما با کمک شما دين خود به شهيدان را ادا خواهيم کرد ان شاء ا...

/ 0 نظر / 8 بازدید